Nếu như bạn đang tìm hiểu khái niệm tội phạm theo Luật hình sự 2015 cũng như tìm hiểu về các loại tội phạm hình sự. Hãy tham khảo qua bài tổng hợp dưới đây.

1. Khái niệm tội phạm theo luật hình sự 2015

Theo Điều 8 Bộ luật hình sự 2015. Khái niệm tội phạm

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

2. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.

các loại tội phạm hình sự

Tội phạm hình sự là gì?

2. Các loại tội phạm hình sự

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 4 nhóm: tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

 • Tội phạm ít nghiêm trọng được hiểu là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù;
 • Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù;
 • Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù;
 • Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
tội phạm kinh tế bộ luật hình sự 2015

Tội phạm kinh tế bộ Luật hình sự 2015

Xem thêm: Tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác bị xử lý như thế nào?

3. Tội phạm kinh tế bộ luật hình sự 2015

Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế như sau:

 • Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán;
 • Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm;
 • Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
 • Tội gian lận bảo hiểm y tế;
 • Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;
 • Tội vi phạm quy định về cạnh tranh;
 • Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản;
 • Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí;
 • Tội vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng;
 • Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng;
 • Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng;
 • Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng;
 • Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng;
 • Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
 • Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.
tội phạm ma túy bộ luật hình sự 2015

Tội phạm ma túy bộ Luật hình sự 2015

4. Tội phạm ma túy bộ luật hình sự 2015

Các tội phạm về ma túy được quy định tại chương XX Bộ luật hình sự năm 2015, từ điều 247 đến Điều 259 bao gồm các tội sau:

 • Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần
 • Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy
 • Tội sản xuất trái phép chất ma túy
 • Tội tàng trữ trái phép chất ma túy
 • Tội vận chuyển trái phép chất ma túy
 • Tội mua bán trái phép chất ma túy
 • Tội chiếm đoạt chất ma túy
 • Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy.
 • Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy
 • Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
 • Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
 • Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy
 • Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

Trên đây là một số khái niệm về tội phạm hình sự là gì? Cũng như giải đáp thắc mắc về tội phạm kinh tế bộ Luật hình sự 2015 và tội phạm ma túy bộ Luật hình sự 2015.