Thế nào là tội phạm nghiêm trọng? Tội phạm rất nghiêm trọng có khung hình phạt như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tổng hợp dưới đây.

1. Tội phạm là gì?

Theo quy định tại Điều 8 Bộ luật hình sự 2015 thì tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.

thế nào là tội phạm nghiêm trọng

Thế nào là tội phạm nghiêm trọng?

2. Các khung hình phạt đối với các nhóm tội phạm

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định tại Điều 9 Bộ luật Hình sự thì tội phạm được phân thành 4 nhóm:

Thứ nhất, tội phạm ít nghiêm trọng được hiểu là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội này là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc tù đến 3 năm.

Thứ hai, Tội phạm nghiêm trọng là gì? Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội, khung hình phạt cao nhất là từ 3 đến 7 năm tù.

Thứ ba, Tội phạm rất nghiêm trọng là gì? Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt này là từ 7 đến 15 năm tù.

Thứ tư, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

tội phạm rất nghiêm trọng là gì

Tội phạm rất nghiêm trọng là gì? Tội phạm rất nghiêm trọng có khung hình phạt thế nào?

Xem thêm: Tội phạm hình sự là gì? Có các loại tội phạm hình sự nào?

Nhiều bạn có câu hỏi: Tại sao nhiều người phạm tội rất nghiêm trọng mà lại ngồi tù ít năm. Làm tế nào để xác định mức hình phạt cho từng tội phạm: Thế nào là tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng? Để quyết định mức án phạt cụ thể cho từng đối tượng tội phạm thì các cơ quan có thẩm quyền không chỉ xem xét và căn cứ vào mức độ nguy hiểm cùng tính chất của hành vi mà còn căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, nhân thân của người phạm tội

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có khung hình phạt như thế nào?

Như vậy bài tổng hợp trên đã giúp bạn giải đáp các thắc mắc về tội phạm nghiêm trọng là gì cũng như các khung hình phạt đối với từng nhóm tội phạm.