Rửa tiền được hiểu là hành vi làm cho tiền hoặc tài sản bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp bằng cách thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác.Tội phạm rửa tiền ở việt nam rất nguy hiểm và chịu mức hình phạt rất cao.

Tội phạm rửa tiền là gì?

Tội phạm rửa tiền là sử dụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác; che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền hoặc tài sản, cũng như thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó.

Tội rửa tiền được quy định tại Điều 324 Bộ Luật hình sự.

Tội phạm rửa tiền

Khách thể

Tội rửa tiền được xếp trong nhóm tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. Tội phạm này xâm phạm trật tự quản lý nhà nước đối với tài sản do phạm tội mà có. 

Đối tượng tác động của tội phạm này là tiền, các loại tài sản do phạm tội mà có với bất kể loại tội gì mà người đó hoặc người khác đã thực hiện mang lại số tiền và tài sản bất hợp pháp.

Mặt khách quan

Tội rửa tiền về bản chất là hành vi hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có và tội phạm này luôn gắn liền với hành vi phạm tội khác, nhất là các tội phạm về kinh tế như buôn lậu, kinh doanh trái phép, trốn thuế… các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về ma tuý…

Theo quy định tại khoản 1 Điều 324 Bộ luật hình sự, thì một người phạm tội rửa tiền khi thực hiện một trong các hành vi  sau:

Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác.

***** Tham khảo thêm: Thế nào là tội xúc phạm danh dự nhân phẩm và bị xử lý như thế nào?

Hình phạt dành cho tội rửa tiền

 Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm

Tội phạm rửa tiền mức phạt lên tới mười lăm năm tù giam

+   Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đó;

+   Sử dụng tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

+   Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

+   Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết rõ là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do phạm tội mà có.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm

+   Có tổ chức;

+   Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+   Phạm tội nhiều lần;

+   Có tính chất chuyên nghiệp;

+   Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

+   Tiền, tài sản phạm tội có giá trị lớn;

+   Thu lợi bất chính lớn;

+   Gây hậu quả nghiêm trọng;

+   Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm

+   Tiền, tài sản phạm tội có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

+   Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

+   Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt tiền đến ba lần số tiền hoặc giá trị tài sản phạm tội, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Tội rửa tiền rất nguy hiểm. Mức tù có thể lên tới mười lăm năm tù giam. Vì thế đây là tội nguy hiểm cần lên án.